دفترچه راهنما Koobeh300

این سیستم جک تلسکوپی 220 ولت است که جهت خلاص کردن جک کافی است پیچ گلدار زیر براکت سر جک  را باز کرده و جک را به سمت بالا بکشیم . جک از براکت جدا شده و روی براکت ابتدایی متصل به چارچوب تا میشود.

این دفترچه فقط راهنمای مشخصات ابعادی نصب است.

دانلود دفترچه

دفترچه راهنما Koobeh200B

این سیستم جک ماردونی 220 ولت است که جهت خلاص کردن جک توسط یه آچار آلن از قسمت نوک جک چندین دور ماردون را در جهت باز شدن میچرخانیم تا فشار برداشته شود سپس پیچ گلدار زیر براکت جک باز کرده و جک را به سمت بالا مکشیم . جک از براکت جدا شده و روی براکت ابتدایی متصل به چارچوب تا میشود.

این دفترچه فقط راهنمای مشخصات ابعادی نصب است.

دانلود دفترچه